Diensten

Willy Sprockel biedt de ondernemer in de autoschadeherstelbranche onafhankelijk, vakkundig en oplossingsgericht advies. De basis hiervoor is vakinhoudelijke kennis, jarenlange praktijkervaring en kennis van verbindingstechnieken, materialen, carrosserieconstructies en herstelmethodes, mechanische en elektronische voertuigsystemen, schadeherstelequipment en het schadeherstelproces.

Nu de technische ontwikkelingen in de automotive sector elkaar in hoog tempo opvolgen is het uit oogpunt van kwaliteits- en veiligheidsaspecten zinvol en noodzakelijk om het uitrustingsniveau en het kennis- en vaardigheidsniveau te waarborgen en uit te breiden. De toenemende complexiteit van het moderne wagenpark, de opkomst van nieuwe materialen, verbindingstechnieken, voertuigelektronica en de toename van schade aan een grote verscheidenheid aan voertuigsystemen in en om het voertuig, vragen om hoogwaardige en specifieke kennis en vaardigheden.

 

 

Wil de ondernemer de kwaliteit van het schadeherstelproces naar een hoger niveau tillen en het afbreukrisico van het afgeleverde product verkleinen, dan komen technisch advies, opleidingsadvies en coaching voor medewerkers in beeld. Willy Sprockel is bij uitstek de adviseur die het startsein geeft voor een verdere verbetering van het schadeherstelproces.

Door zijn onafhankelijkheid en rechttoe-rechtaan-stijl levert Willy Sprockel een bijdrage aan de continuïteit die de ondernemer met zijn bedrijf voor ogen heeft, gecombineerd met goed ondernemerschap in de schadeherstelbranche.

Willy Sprockel staat voor expertise in de schadeherstelbranche op het gebied van:

  • Technische advisering
  • Equipementadvisering
  • Bedrijfsadvisering, procesverbetering en begeleiding in de certificering van branchekwaliteitsnormen
  • Bedrijfsinrichting
  • Coaching on the job
  • Opleidingsadvies, analyseren van de opleidingsbehoefte in het bedrijf
  • Trainen, ontwikkelen en geven van merkgerichte en generieke technische trainingen

Schakel Willy Sprockel in voor uw bedrijf